Nieuws

1 maart 2023

Landbouwakkoord

Inmiddels wordt er al diverse weken ‘achter de schermen’ door maar liefst 52 partijen uit de hoek van landbouw en natuur hard gewerkt aan het Landbouwakkoord. Biohuis zit met 8 andere partijen aan de hoofdtafel, waaronder LTO, NAJK en Agractie. Daarnaast leveren onder andere Bionext, Bioplant, Natuurweide, VBV en VBP hun bijdragen via de zogenoemde sectortafels Melkvee, Akkerbouw, Pluimvee en Varkens. Voor de korte keten zitten vertegenwoordigers van het Groenboerenplan aan de sectortafel Overig.

Dit vergt een grote inzet van onze boerenbestuurders en medewerkers van Bionext, met een voortdurende afstemming tussen alle betrokkenen uit de biosector. Het draait om het toekomstperspectief voor boeren, terwijl ook doelen voor natuur, klimaat en water gehaald moeten worden. Overheid, keten en consument moeten de boer helpen om duurzamer te produceren. Onze inzet:

  1. Biologische landbouw als volwaardig eigen ontwikkelspoor
  2. Juridische en economische zekerheid voor de huidige én toekomstige bio-boer

Gespreksonderwerpen zijn: grond & ruimte, innovatie en kennisontwikkeling, ecosysteemdiensten, markt en keten-afspraken, juridische borging en bedrijfsopvolging. Daarbij is ook aan de orde hoe de afspraken in het Landbouwakkoord geborgd worden.