Nieuws

30 januari 2023

Nieuwe voorzitter en wisseling bestuursleden

Pipie Smits van Oyen is door de algemene ledenvergadering benoemd als voorzitter van Biohuis. De vacature stond al langer open en Biohuis is zeer verheugd dat Pipie deze rol nu op zich wil nemen. Zij is sinds 2018 bestuurslid van het Biohuis en zette zich o.a. in voor bio in het nieuwe GLB. Ze heeft een akkerbouwbedrijf met vleesvee in Drimmelen (West Brabant).
“Ik zal met veel energie aan de slag gaan als voorzitter van deze vereniging. Ik zie het als een uitdaging om in deze turbulente tijden de kansen voor de biologische boer te pakken die er volop liggen”, aldus de kersverse voorzitter.

De ALV benoemde daarnaast twee nieuwe bestuursleden. Jeroen Neimeijer volgt Douwe Monsma op als penningmeester. Jeroen heeft een varkensbedrijf in Heino (Overijssel) en heeft zich ingezet als voorzitter van de Vereniging Biologische Varkenshouders, een functie die hij binnenkort zal overdragen. Erik-Jan van den Brink werd benoemd tot algemeen bestuurslid. Hij heeft een multifunctioneel biologisch bedrijf met o.a. pluimvee en kalveren in Nistelrode (Oost Brabant). Daarnaast is hij voormalig directielid en mede-eigenaar van Udea.

De ALV nam formeel afscheid van Douwe Monsma als bestuurslid en penningmeester. Zijn bestuurstermijnen zaten er op. Vanaf de oprichting van het Biohuis heeft Douwe op veel vlakken een belangrijke rol gespeeld. Overigens was hij daarvoor ook al actief in de sector. In 2022 nam hij diverse voorzitterstaken op zich, toen de vacature te lang open stond. Biohuis is zeer dankbaar voor de grote inzet van Douwe. Douwe was vanuit de biologische sector intensief betrokken bij de gesprekken over het landbouwakkoord. Hij blijft daarbij in nauwe afstemming met het bestuur nog een tijdje actief.