Nieuws

3 december 2019

Extra ledenvergadering Biohuis

Het bestuur van Biohuis nodigt alle leden uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering op 17 december. Op deze vergadering wordt de leden gevraagd om instemming met de oprichting van de Coöperatieve vereniging Bionext.  Bionext is nu een Stichting. Ketenorganisatie Bionext is voor veel zaken de uitvoerende organisatie van het Biohuis en vervult een cruciale rol voor de biologische sector. Om de bestuurlijke verankering van Bionext te democratiseren en effectiever te maken, is het voorstel om de rechtsvorm te wijzigen van een stichting naar een vereniging met leden. Biohuis vraagt toestemming aan haar leden om de nieuwe coöperatieve vereniging Bionext op te richten. Na de vergadering is er gelegenheid voor informele contacten met een gezamenlijke lunch. Alle leden hebben een uitnodiging per email gehad. Hebt u die gemist, bent u lid en wilt u komen, stuur dan uiterlijk 13 december een bericht naar saliha(at)biohuis.org.
De reguliere jaarlijkse ALV van Biohuis is op woensdag 22 januari in Zwolle. Zoals gebruikelijk is deze ALV aan het begin van de bio-beurs.