Nieuws

25 augustus 2016

Convenant resistente aardappels

In de media is de afgelopen weken veel geschreven over het gebruik van koper in de biologische aardappelteelt. Maandag 22 augustus was er over dit onderwerp een bijeenkomst van de Ketenwerkgroep Akkerbouw van Bionext. Daar is de situatie in de aardappelteelt uitgebreid geïnventariseerd. Naar aanleiding van de bijeenkomst wordt een werkgroep ingesteld die gaat werken aan een convenant met veredelaars en retailers, om het gebruik van resistente rassen versneld op te schalen.

Begin oktober is er een bredere bijeenkomst over middelengebruik in de biologische sector, met meerdere sectoren. Deze  gaat over nut, noodzaak en wensen t.a.v. biologische middelen. Indien u hier input voor heeft, neem dan contact op met uw Biohuis-vertegenwoordiger in de ketenwerkgroepen.