Nieuws

25 augustus 2016

Consultatie EZ excretieforfaits

Geopend tot 30 augustus

Het ministerie van EZ heeft in juli een internetconsultatie geopend over een concept regeling rond biologische excretieforfaits. Het Biohuis was al langer met het ministerie in overleg over deze forfaits. Er zijn eerder al twijfels geuit naar EZ over de beoogde veranderingen, die kunnen leiden tot een grotere berekende mestproductie bij biologische veehouderijen. Het probleem is daarnaast dat een vast forfait geen recht doet aan de situatie van een individueel bedrijf. Er is daarom onder staatssecretaris Dijksma uitgebreid gesproken over het ook door Skal accepteren van meer bedrijfsspecifieke berekeningen, zoals die ook al onder de gewone mestregels zijn toegestaan of zelfs verplicht zijn gesteld, zoals stalbalansen. Dijksma stuurde ons in het najaar van 2015 een brief waarin ze daarin meeging, maar in de nu voorliggende conceptregeling is daar te weinig van terug te vinden. Wel wordt  de productie-ureum tabel voor melkvee nu vermeld. Vanuit Biohuis en Bionext gaan we  wederom met de betrokken partijen in overleg. Ook zullen we reageren op de internetconsultatie. Daarvoor hebben we ook de Biohuis werkgroep excretieforfaits geraadpleegd. U kunt de internetconsultatie  hier bekijken. Deze is geopend tot 30 augustus.

Daarnaast is er in mei door Bionext een onderzoeksvoorstel bij het ministerie ingediend om een aantal zaken mbt forfaits en stalbalansen voor pluimvee en varkens te laten onderzoeken. Op dit moment wordt het voorstel herschreven om aan de wensen van het ministerie tegemoet te komen.