Nieuws

8 mei 2024

‘Elkaar helpen bij marktontwikkeling bio en afstemming met retailers’


Hoe bereiden we onze biologische sectoren voor op groei van biologische consumptie? Hoe kunnen we elkaar helpen? Om de groei van biologische consumptie de stimuleren, start de rijksoverheid in juni een langdurige consumentencampagne. Ook zijn grote supermarkten door Questionmark uitgedaagd om een groeidoelstelling voor de inkoop van bio te formuleren. Wanneer de vraag toeneemt is de volgende stap het aanbod hierop verantwoord af te stemmen.

De Werkgroep Markt van Biohuis komt tweewekelijks bijeen om de aanpak handen en voeten te geven. Voorlopers hebben uit naam van Biohuis in het land goed werk verricht. Digni van den Dries ging op stap, samen met Jaap Korteweg en Alex van Hootegem: ‘We kregen mandaat om te praten met supermarkten, ngo’s en andere partijen. En, tjonge, daar zit boven verwachting voortgang in. Plus vervangt zuivel, aardappelen, peen en uien en biedt deze nu biologisch aan voor dezelfde standaardprijs. Lidl heeft weliswaar een klein percentage bio maar heeft ambitieuze plannen op AGF-gebied. Zij zoeken wel eerst zekerheid bij de inkoop.’ Willem Groenenberg, voorzitter van de werkgroep: ‘We spelen als biologische sector in op de ambitie van de rijksoverheid en de grote supermarkten en werken aan zekerheden voor de sector.’

Zuivel ook op stoom
Verschillende biologische sectoren zijn al op stoom. De biologische zuivel is daar één van. De Regiegroep Opschaling Biologische Zuivel en Rundvlees werkt met alle benodigde stakeholders aan een forse ambitie zoals die door de biologische zuivelondernemingen is opgesteld. Groenenberg: ‘Iedere sector zit anders in elkaar, er is geen blauwdruk, maar we enthousiasmeren andere sectoren zoals fruit, pluimvee en de vleessectoren om ook van wal te komen.’

Uitnodiging
Laurens Nuijten, directeur van Biohuis: ‘We reiken de hand uit naar onze sectoren en dragende organisaties, bieden ons netwerk aan en kunnen expertise helpen organiseren. We merken dat enkele sectoren wel willen en voor ontwikkeling in hun keten ondersteuning en een plan nodig hebben. Een voorbeeld is de varkenssector.’ Jeroen Neimeijer, bestuurslid Biohuis en voorzitter van de Vereniging Biologische Varkenshouders: ‘Onze leden hebben de bereidheid uitgesproken om stappen te zetten. We gaan expertise inschakelen voor een goed plan.’ Nuijten: ‘Zo zetten we steeds een stap. Binnenkort bespreken we dit ook in de Bioraad. We hebben een verbindende rol en nodigen iedereen uit contact op te nemen als er initiatieven zijn om de markt verder te ontwikkelen.’

Wordt vervolgd!