Nieuws

6 september 2016

Mestregelgeving vraagt aandacht

 

Excretieforfaits

In augustus hield het ministerie van EZ een consultatie over de concept regeling voor nieuwe hogere biologische excretieforfaits per 1-1-2017. Vanuit Biohuis is de werkgroep excretieforfaits geraadpleegd en is een reactie gestuurd. Kortgezegd vindt het Biohuis dat het ministerie met deze conceptregeling de eerder met Dijksma gemaakte afspraken doorkruist. Ondertussen is er overleg met Skal en het ministerie om, mede op basis van gedegen onderzoek, betere cijfers en berekeningsmethoden voor biologische excretie te kunnen gaan gebruiken. Dit kost meer tijd dan eerst werd gedacht, en dus kunnen er wat ons betreft geen nieuwe forfaits per 1 januari worden verplicht. Wel zou het ministerie alvast kunnen regelen dat Skal – naast de huidige forfaits – berekeningsmethoden accepteert die bij de nationale mestwetgeving zijn toegestaan, dus inclusief de zogenaamde vrije bewijsleer.

Fosfaat en melkvee

Ondertussen zijn we ook bezig met knelpunten die op sommige biologische bedrijven ontstaan door de AMVB over het melkvee fosfaat overschot. Biologische bedrijven zijn hier op een wat gekunstelde manier in ondergebracht, doordat men de afzet op biologische grond gelijk heeft gesteld aan mestverwerking. Dit geeft allerlei complicaties als je vervolgens moet aantonen dat je in mestverwerking hebt geïnvesteerd. Biohuis pleit voor een uitzondering voor biologisch melkvee.