Nieuws

18 juli 2013

Biologische veehouders geen verwerkingsplicht

Boodschap Biohuis is bij Dijksma aangekomen

 
Op 9 juli heeft staatssecretaris Dijksma de nota van wijziging van de meststoffenwet aan de Tweede Kamer gestuurd, voorzien van een uitleg. De staatssecretaris blijkt rekening te houden met biologische veehouders, die op grond van de biologische productieregels wettelijk verplicht zijn om al hun biologische mest op biologische grond af te zetten. Dat betekent dat verplichte mestverwerking voor biologische veehouders geen optie is. De staatssecretaris heeft dit erkend en in de wijzigingen op de wet de mogelijkheid opgenomen een groep landbouwers vrij te stellen van verplichte verwerking.  Het Biohuis is blij met deze ontwikkeling. Het Biohuis heeft met steun van Bionext de laatste maanden actief bij EZ gelobbyd met de boodschap dat de biologische sector haar mestafzet al wettelijk geregeld heeft, zodat een extra verplichting in de meststoffenwet niet nodig en zelfs conflicterend is.