Nieuws

17 augustus 2013

Regelgeving A-meststoffen in 2014 nog ongewijzigd

Eerst onderzoek

De werkgroep bemesting heeft in juni voorgesteld om als volgende stap in het streven naar 100% biologische meststoffen alle biologische bedrijven de keuze te geven tussen een verdere verhoging naar 70% A meststoffen óf de komende twee jaar bij 60% A meststoffen blijven en dan zorgen dat de toegepaste dierlijke mest 100% biologisch is. De werkgroep gaf ook aan dat een deel van de akkerbouw vindt dat de huidige 60% regeling moet blijven, zonder extra verplichtingen. Dit om reden dat er vanuit de akkerbouw signalen komen dat men problemen heeft om voldoende biologische mest te krijgen van de kwaliteit die de akkerbouw nodig heeft. De Bioraad was positief over het werk van de werkgroep en heeft het advies van de werkgroep overgenomen, maar er werd ook gevraagd om nog te rekenen aan de beschikbaarheid van de biologische mest. Het Biohuis bestuur heeft vervolgens  met steun van Bionext en het Ministerie een onderzoek naar de beschikbaarheid en de kwaliteitsverbetering van biologische mest uitgezet. Dit onderzoek is inmiddels van start gegaan en de werkgroep bemesting zal inbreng geven in het werk van de onderzoekers. Omdat dit onderzoek nog tot begin 2014 loopt en er nu duidelijkheid over de mest- en bouwplannen van 2014 nodig is, betekent dit dat de regels omtrent de A en B meststoffen in 2014 ongewijzigd blijven. We hopen op basis van het onderzoek en het werk aan betere beschikbaarheid en kwaliteit van A meststoffen per 1-1-2015 de volgende stap te kunnen zetten.