Nieuws

6 mei 2021

Biologische melkveehouderij: 70% minder stikstofverlies per ha

 

Het nieuwe WUR rapport “Quick Scan stikstofproblematiek en biologische veehouderij” beschrijft de effecten van biologische bedrijfsvoering op de stikstofproblematiek.

De hoge stikstofuitstoot van de Nederlandse landbouw is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van kwetsbare natuurgebieden. In de biologische melkveehouderij blijkt de ammoniakemissie per hectare ongeveer  de helft lager, dan bij een gemiddeld gangbaar bedrijf. De totale stikstofverliezen –  de optelsom van de uitstoot naar de lucht en naar het water – zijn zelfs bijna 70% lager. Dat komt omdat biologische bedrijven minder koeien houden op meer grond, en de koeien meer buiten lopen.  Daarbij gebruiken de bedrijven minder mest  en al helemaal geen kunstmest.  Ook zit er minder stikstof in het voer.

Uit het rapport blijkt dat omschakeling naar biologische melkveehouderij flinke stikstofwinst oplevert en dat de biologische melkveehouderij een belangrijke rol kan spelen in het gebiedsgerichte beleid rondom de kwetsbare Natura 2000 gebieden.  Lees hier het hele persbericht 

Foto: Klaartje van Wijk