Nieuws

19 oktober 2021

Ontwerp 7e Actieprogramma nitraat

In september publiceerde LNV een ontwerp 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn. Dit leverde veel verontwaardigde reacties op uit de landbouw wereld. Zonder overleg met de sector werden veel nieuwe middelvoorschriften voorgesteld met grote negatieve gevolgen voor het verdienvermogen van bedrijven. Voor de biologische bedrijven minstens zo onwerkbaar als voor gangbare bedrijven. Vanuit Biohuis is een reactie ingestuurd waaraan vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen hebben bijgedragen. Biohuis pleit voor het erkennen van een eigen spoor van de biologische systeemlandbouw en voor het werken met doelen die verliezen beperken in de hele stikstofkringloop. Lees hier de reactie van Biohuis