Nieuws

3 januari 2017

ALV Biohuis op18 januari in Zwolle

Niet-leden welkom om 12.00 uur, bij presentatie “Oei ik groei!”

Het Biohuis nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, op woensdag 18 januari 2017 in de IJsselhallen te Zwolle, voorafgaand aan de Biobeurs.
Het huishoudelijke deel is alleen voor leden en begint om 10.00 uur.
Alle anderen zijn welkom vanaf 12.00 uur, bij de presentatie van Ronald van Marlen “Oei ik groei!”

De presentatie gaat over de grote veranderingen in de biologische sector. Van een beweging naar een grote markt. Ronald van Marlen stelt de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat we in de grote maatschappelijke veranderingen weer een beweging worden die waarde gedreven is?” Volgens hem is het noodzakelijk om door te ontwikkelen en te vechten voor onze identiteit en authenticiteit. Ronald van Marlen vertelt dit met grote gedrevenheid waarbij hij ons een spiegel voorhoudt : Wat ga jij daar aan doen?

Aanmelden

Als u Biohuis lid bent, kunt zich vanaf nu aanmelden voor het huishoudelijke deel van de ALV.
I.v.m. de catering graag uiterlijk 13 januari 2017 per e-mail aanmelden op info ( at) biohuis.org.
Zet “aanmelding ALV” in de titel van uw email en geef uw naam en de sectororganisatie waarvan u lid bent.
Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken.

Komt u alleen voor de presentatie om 12.00 uur, dan hoeft u zich niet van tevoren aan te melden.