Nieuws

16 mei 2024

‘Zorg dat beleid aansluit op biologische landbouwpraktijk’

Reactie Biohuis op Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB

Biohuis is er content mee dat de vakkennis en het ondernemerschap van boeren en tuinders in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB erkend wordt en boeren ruimte krijgen te doen wat in de praktijk werkt. Tegelijkertijd maakt Biohuis zich zorgen dat het nieuwe Kabinet vooral aandacht heeft voor acute problemen en onvoldoende voor duurzame verdienmodellen zoals biologische landbouw. De Nederlandse voedselketen moet en kan oplossingen bieden voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis: “Boeren in Nederland hebben een stabiel perspectief nodig naar én voorbij 2040. Biologische landbouw is een van deze perspectieven, ook voor landbouwinclusieve natuur.” 

Biologische boeren werken extensief en zijn vaak ook actief in en nabij Natura2000 gebieden. Voor een gebiedsgerichte aanpak is biologisch als zelfstandig systeem een aantrekkelijke vorm van natuurinclusieve landbouw. Smits van Oyen: “We creëren een gezonde en biodiverse leefomgeving met een goed verdienmodel voor jonge, bestaande en toekomstige boeren. Samen met boeren, burgers en bedrijven willen we bouwen aan vertrouwen in biologisch vakmanschap.”

Afrekenbare stoffenbalans
Biohuis kijkt uit naar de aangekondigde ‘afrekenbare stoffenbalans’ om te kunnen laten zien welke stoffen een (biologische) boer aan- en afvoert. Deze is nodig om de resultaten van het circulaire biologische systeem op bedrijfsniveau aan te tonen. Pipie Smits van Oyen: “We zijn er voorstander van minder afgerekend te worden op modelberekeningen van de overheid, maar juist op bedrijfsniveau resultaten te kunnen laten zien. We denken graag mee zodat deze voor biologische boeren praktisch uitvoerbaar en juridisch houdbaar wordt. Een dergelijk systeem dat managementinnovatie borgt hebben wij de afgelopen jaren gemist.”

Handen uit de mouwen
Het Biohuis constateert dat het ‘Transitiefonds landelijk gebied en natuur’ wordt geschrapt. “We gaan ervanuit dat toegezegde middelen voor het Nederlandse Actieplan voor groei van biologische productie en consumptie worden behouden en wanneer nodig wordt uitgebreid met een meerjarige investering. We staan klaar om de handen uit de mouwen te steken en om geregeld te overleggen met de nieuwe Minister om te zorgen dat het beleid aansluit bij de biologische landbouwpraktijk. We werken graag samen aan oplossingen en uitwerkingen van dit Hoofdlijnenakkoord.”