Nieuws

24 maart 2014

Biobeurs 2015

 Waarom de nieuwe Biobeurs?

 

De eigenaar van de IJsselhallen in Zwolle, Libéma, en de vertegenwoordigers van de biologische winkels, handel en producenten, verenigd in Bionext, hebben besloten om te starten met een nieuwe vakbeurs: de Biobeurs. 

In eerdere jaren is geprobeerd om de samenwerking met beursorganisator ICEM rond de BioVak te verbeteren. Er was waardering voor het initiatief van ICEM om de beurs van de grond te tillen. Maar er was geen waardering voor het gebrek aan visie om de beurs in nauwe samenwerking met de sector verder te ontwikkelen. Ook was er ongenoegen over de wijze waarop ICEM met medewerkers en kleine zelfstandigen omging.

Door de Biobeurs 2015 samen met Libéma te organiseren, krijgen wij zelf de regie. De kosten voor deelname gaan niet omhoog, het inhoudelijke programma wordt versterkt en de entreeprijs gaat omlaag. 

Op www.biobeurs2015.nl vindt u meer informatie. Daar kunt u tevens zien welke bedrijven zich inmiddels verbonden hebben aan de nieuwe vakbeurs. 

Lees dit bericht en meer in de Biohuis Nieuwsbrief 21-3-2014