Nieuws

4 april 2014

Vragen over sanctiebeleid Skal

Tuchtrecht eis tegen Encebe te laag? 

 

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten over de eis inzake de tuchrechtzaak tegen Encebe. Dit nieuws riep bij het Biohuis en haar leden vragen op.
Waarom is de eis lager dan het economisch gewin? En is deze eis wel in verhouding tot andere zaken waarin bijvoorbeeld decertificering werd toegepast? Deze vragen zijn aan Skal voorgelegd met het verzoek om één en ander uit te leggen aan de sector. Eén aspect is dat het Tuchtrecht geen hogere boete kent dan het nu aan Encebe opgelegde bedrag. De uitgebreide uitleg van Skal aan het Biohuis vindt u hier: Sanctiebeleid Skal .