Nieuws

5 oktober 2016

Demonstratie 6 oktober 13.00 Den Haag

 

Biologische en grondgebonden melkveehouders:

 

‘Wij willen niet langer opdraaien voor problemen van mest -en fosfaatoverschot die onze collega’s veroorzaken!’

Donderdag 6 oktober protesteren melkveehouders samen met milieu organisaties om 13.00 uur op het Plein in Den Haag tegen de voorgestelde invulling van de nieuwe wet om het mestprobleem op te lossen. Deze fosfaatwet verkleint de melkveestapel, wat een goede zaak is, gezien het melk- en mestoverschot. Grondgebonden melkveehouders veroorzaken geen mestoverschot. Hun collega’s met te veel koeien en weinig grond zijn de veroorzakers. De verbijstering is groot. De melkveehouders vragen de Tweede Kamerleden dringend om te garanderen dat grondgebonden en biologische boeren hier geen koeien voor hoeven in te leveren om sneller de veestapel te verminderen. Netwerk Grondig, de belangenorganisatie van de grondgebonden melkveehouders, biedt een verklaring aan die mede ondertekend is door de biologische melkveehouders van Natuurweide, en Biohuis. Biohuis gaat vanuit haar basis beginselen voor een grondgebonden dierhouderij en onderschrijft het manifest namens 650 leden.

De demonstratie is op 6 oktober van 13-13.30 u op het Plein in Den Haag. Om 14.00 start in de Tweede Kamer en rondetafelgesprek over het wetsvoorstel, met Kamerleden en diverse betrokken organisaties. Voor de biologische boeren zal Bavo van den Idsert van Bionext daar spreken.

U kunt dit overleg ook per internet volgen. Zie https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebatten