Nieuws

19 november 2013

Samen sterk

 

Kees van Zelderen benoemd in IFOAM EU Farmers sector group

Op 7 november j.l. is Biohuis bestuurslid Kees van Zelderen officieel benoemd in het bestuur van de Farmers sector group van IFOAM EU, onze Brusselse lobbyorganisatie. Het Biohuis was al in het bestuur van IFOAM EU vertegenwoordigd via Bionext en nu dus ook rechtstreeks in de Farmers sector Group. 

 

Aan de slag met mest  

De werkgroep bemesting van het Biohuis heeft voor de zomer een hele lijst met actiepunten opgesteld, met als doel om gebruik, bruikbaarheid en beschikbaarheid van biologische meststoffen te vergroten. In november is daaraan een vervolg gegeven met het vormen van vier sub werkgroepen, die praktische voorstellen gaan ontwikkelen. De onderwerpen van deze groepen zijn: Eén op één relaties;  Bewerking dierlijke mest;  Certificering en kwaliteit plantaardige meststoffen;  Monstername stapelbare mest. In januari bespreekt de werkgroep de voorstellen uit deze subgroepen.

 

Samen sterk met het Biohuis!

Het Biohuis is de vereniging van biologische boeren en tuinders. Onderzoek, markt en regelgeving voor bio: samen actief voor een sterke sector, met Bionext als onze uitvoerende organisatie. Bent u lid? Kom dan op woensdag 22 januari 2014 voorafgaand aan de BioVak naar de ledenbijeenkomst van het Biohuis.

Bent u boer of tuinder en nog geen lid? Wilt u ook dat ons verhaal goed naar voren komt in de media? Dat een mooie reclamecampagne uw afzet verbetert? En dat de regels voor bio duidelijk en haalbaar zijn? Daarvoor zijn leden die meebepalen en meebetalen hard nodig! Zorg daarom dat u ook lid bent van het Biohuis: via uw sectororganisatie of anders rechtstreeks. Kijk hier voor informatie over het lidmaatschap.

Samen hebben we meer invloed op marktontwikkeling, regelgeving en onderzoek!           

           

Lees meer in onze Nieuwsbrief Biohuis 15 nov 2013