Nieuws

1 november 2013

Biohuis zoekt nieuwe voorzitter

 

Commissie van voordracht gevormd

Het Biohuis zoekt een nieuwe voorzitter voor het bestuur. De termijn van de huidige voorzitter Kees van Zelderen loopt begin 2014 af. Het Biohuis ontwikkelt zich snel en werkt samen met andere organisaties aan de belangen van biologische boeren en tuinders. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn marktontwikkeling, kennisontwikkeling en regelgeving. De voorzitter van het Biohuis is een bindend figuur, een bruggenbouwer. De voorzitter heeft de ambitie om de biologische sector verder te ontwikkelen en speelt daarin graag een voortrekkersrol. Bestuurlijke ervaring en zelf een biologisch bedrijf runnen is een vereiste. De Commissie van voordracht zal op basis van gesprekken met kandidaten een voordracht maken voor de eerstkomende ALV. Kandidaten kunnen tot 15 november aangemeld worden. Bekijk voor meer informatie de Profielschets voorzitter Biohuis.

 

EU wetgeving biologisch op de schop

In Brussel heeft de Europese Commissie het voornemen om de Europese wetgeving voor biologisch flink op de schop te nemen en te vereenvoudigen. Dit voornemen kan grote consequenties hebben voor de alledaagse praktijk. Als veel uitzonderingen die nu zijn toegestaan niet meer mogelijk zullen zijn, kan het bijvoorbeeld dat 100 % biologisch uitgangsmateriaal of 100 % biologisch voer op een gegeven moment verplicht wordt. De bedoeling is goed, en vanuit Nederland voeren we nu bijvoorbeeld ook al een lobby om te zorgen dat er in alle EU landen een annex voor meer biologisch uitgangsmateriaal gebruikt gaat worden. Maar in de praktijk zal 100% verplichting tot grote knelpunten leiden, omdat onze sector gewoonweg niet groot genoeg is om overal zelf in te voorzien. De lobby vanuit het Biohuis, Bionext en IFOAM EU is erop gericht om tijdig met goede voorstellen naar Brussel te gaan en te voorkomen dat er onwerkbare regels worden bedacht.

 

Deze en andere berichten vindt u in de Nieuwsbrief Biohuis 1 november 2013