Nieuwsarchief juli, 2013


18 juli 2013

Biologische veehouders geen verwerkingsplicht

Boodschap Biohuis is bij Dijksma aangekomen

 
Op 9 juli heeft staatssecretaris Dijksma de nota van wijziging van de meststoffenwet aan de Tweede Kamer gestuurd, voorzien van een uitleg. De staatssecretaris blijkt rekening te houden met biologische veehouders, die op grond van de biologische productieregels wettelijk verplicht zijn om al hun biologische mest op biologische grond af te zetten. Dat betekent dat verplichte mestverwerking voor biologische veehouders geen optie is. De staatssecretaris heeft dit erkend en in de wijzigingen op de wet de mogelijkheid opgenomen een groep landbouwers vrij te stellen van verplichte verwerking.  Het Biohuis is blij met deze ontwikkeling. Het Biohuis heeft met steun van Bionext de laatste maanden actief bij EZ gelobbyd met de boodschap dat de biologische sector haar mestafzet al wettelijk geregeld heeft, zodat een extra verplichting in de meststoffenwet niet nodig en zelfs conflicterend is.

14 juli 2013

Brede onderzoeksopzet biologische sector

Vijf miljoen voor onderzoek: bedrijven gezocht

Het ministerie van Economische Zaken heeft naar aanleiding van een Tweede Kamer motie 5 miljoen euro gereserveerd voor biologische onderzoeksvragen, op voorwaarde dat het bedrijfsleven zelf ook 5 miljoen inbrengt. Dat kan zowel in uren als in geld.  De afgelopen maanden heeft ketenorganisatie Bionext de kennisbehoefte van de bedrijven in de biologische sector geïnventariseerd. Deze behoeften zijn door Bionext, Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut vertaald naar onderzoeksvoorstellen.

De onderzoeksvoorstellen beslaan een breed terrein. Een deel van het bedrijfsleven heeft al ingetekend op bepaalde onderzoeksvoorstellen, maar er zijn nog meer bedrijven nodig. Biologische bedrijven – producent, verwerker of handel – die geïnteresseerd zijn om betrokken te zijn bij bepaalde onderzoeksthema’s kunnen contact opnemen met Bionext: Miriam van Bree en/of Bavo van den Idsert.

Lees meer hierover in de Nieuwsbrief 12 juli 13. Lees daarin ook over de nieuwe promotie campagne die in september van start gaat.

14 juli 2013

Europese bio-clubs: regels niet sterk wijzigen

Jaarvergadering IFOAM-EU in Litouwen

Begin juli kwamen ongeveer 230 vertegenwoordigers uit de biologische sector uit de hele EU bijeen in Litouwen voor het jaarlijkse congres van IFOAM-EU. Bionext en Biohuis waren vanuit Nederland aanwezig. Kees van Zelderen was er namens het Biohuis.

Er is uitgebreid gesproken over de plannen van de Europese Commissie om de EU regelgeving voor de biologische landbouw te herzien. Binnen IFOAM is iedereen het erover eens dat een stabiele situatie vereist is: er mag wel wat veranderen, maar niet te veel en niet te snel. Dus geen koerswijzigingen naar puur marktgedreven (soepeler regels) of principegedreven (striktere regels).

De belangrijkste ambtenaren van de Europese Commissie kwamen drie dagen luisteren. De Commissie moet nog met een definitief voorstel komen. Maar over de mogelijke inhoud daarvan deden de ambtenaren nog geen enkele uitspraak. 

Lees meer over deze bijeenkomst in de Nieuwsbrief 12 juli 13

3 juli 2013

Henk Brandsma plotseling overleden

 

Henk Brandsma, voorzitter van het FBBF, is op 2 juli onverwacht overleden. Henk heeft als vertegenwoordiger van FBBF altijd een positieve inbreng gehad in het Biohuis. We hebben Henk leren kennen als een bevlogen persoon met een constructieve inbreng.

Hij is ook lang actief geweest in het bestuur van Natuurweide en bij Ecomel in de werkgroep van de biologische boeren. Hij heeft zich altijd actief getoond om biologisch meer te laten zijn dan het individueel boer zijn.

Henk Brandsma heeft veel betekend voor de biologische en de biologisch-dynamische sector. Zijn plotselinge overlijden is ook voor de sector een groot verlies.