Nieuws

14 juli 2013

Europese bio-clubs: regels niet sterk wijzigen

Jaarvergadering IFOAM-EU in Litouwen

Begin juli kwamen ongeveer 230 vertegenwoordigers uit de biologische sector uit de hele EU bijeen in Litouwen voor het jaarlijkse congres van IFOAM-EU. Bionext en Biohuis waren vanuit Nederland aanwezig. Kees van Zelderen was er namens het Biohuis.

Er is uitgebreid gesproken over de plannen van de Europese Commissie om de EU regelgeving voor de biologische landbouw te herzien. Binnen IFOAM is iedereen het erover eens dat een stabiele situatie vereist is: er mag wel wat veranderen, maar niet te veel en niet te snel. Dus geen koerswijzigingen naar puur marktgedreven (soepeler regels) of principegedreven (striktere regels).

De belangrijkste ambtenaren van de Europese Commissie kwamen drie dagen luisteren. De Commissie moet nog met een definitief voorstel komen. Maar over de mogelijke inhoud daarvan deden de ambtenaren nog geen enkele uitspraak. 

Lees meer over deze bijeenkomst in de Nieuwsbrief 12 juli 13