Nieuws

15 juni 2023

WUR-rapport ‘Perspectief van biologische landbouw

Vorige week publiceerde WUR een onderzoek ‘Het perspectief van biologische landbouw’. Hierin komt duidelijk naar voren dat biologische landbouw een flinke bijdrage kan leveren op het gebied van klimaat, stikstof, waterkwaliteit en dierenwelzijn. Biohuis is erg blij met dit onderzoek dat de inzet van Biohuis in o.a. convenant dierwaardige veehouderij en landbouwakkoord ondersteunt. 

Het onderzoek benoemt ook een aantal ontwikkel- en aandachtspunten: de groei van de consumptie van biologische producten, beschikbaarheid van grond, een mogelijk tekort aan biologische mest & krachtvoer en de beschikbaarheid van arbeid voor onkruidbestrijding. Dit zijn herkenbare punten die laten zien dat ook de biologische sector nog een aantal stevige uitdagingen op haar pad heeft.

WUR onderzoeksrapport