Nieuws

15 juni 2023

Consumentenwebsite: wat is biologisch?

Dankzij subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Bionext de website biologisch-keurmerk.nl gelanceerd. Op deze website is uitgebreide en betrouwbare informatie te vinden over biologisch, specifiek voor consumenten.

Het ‘nationaal actieplan groei van biologische consumptie en productie’ streeft naar 15% landbouwareaal in 2030. Deze groei kan alleen worden bereikt als de markt en het koopgedrag van consumenten mee veranderd. Om hierin te ondersteunen is de website biologisch-keurmerk gemaakt.

Voor ondernemers is er een toolkit met middelen om de website te promoten, waaronder bijvoorbeeld een QR-code voor gebruik op verpakkingen.