Nieuws

11 september 2015

Veranderingen in regels bemesting

 

Wijziging regels A meststoffen

Na een periode van uitgebreide studie en discussie en raadpleging van de sectororganisaties heeft het Biohuis voorjaar 2014 een zorgvuldig compromis m.b.t. de verhoging van het gebruik van A meststoffen voorgesteld aan Skal. Eind augustus heeft Skal alle regelingen gepubliceerd. Daarbij wordt het verplichte percentage A meststoffen in 2016 verhoogd van 60 naar 65. Tevens is het nu voor biologische veehouders mogelijk om gezamenlijk biologische mest op te slaan en eventueel te bewerken bij een erkende intermediair. Een biologische teler kan dan op een geschikt moment mest afnemen met een vooraf bekende samenstelling. Zo zijn kwaliteit, vraag en aanbod beter af te stemmen en kan ook biologische mest bijvoorbeeld gehygiëniseerd of gedroogd worden. Tenslotte kunnen bepaalde biologische reststromen, zoals verenmeel van biologische kippenveren, ook als A meststof  tellen. Alle informatie en formulieren vindt u op de website van Skal.

Fosfaatrechten

De biologische sector vindt de invoering van fosfaatrechten  voor biologische melkveebedrijven een slecht idee. Biologische bedrijven hebben immers al een plicht tot grondgebondenheid waardoor zij al beperkt worden. In het Biohuis wordt momenteel een gezamenlijk standpunt geformuleerd, waarbij alle sectoren inbreng kunnen leveren.