Nieuws

5 oktober 2015

Excretieforfaits

Het afgelopen jaar heeft het Biohuis uitgebreid aandacht besteed aan de voorstellen van het ministerie om de excretieforfaits voor biologische dieren te wijzigen. Na het raadplegen van de diverse sectororganisaties, en hun deskundigen, zijn voorstellen voor een andere aanpak aan het ministerie gedaan. Onlangs ontving het Biohuis het antwoord van Dijksma waarin voor een deel aan onze verzoeken tegemoet wordt gekomen. Ook vraagt het ministerie om een aantal praktijkervaringen  wetenschappelijk te onderbouwen. Dat laatste is vooral financieel nog een uitdaging. Op dit moment zijn we druk bezig om de mogelijkheden te verkennen.

Nationale Annex

Per 1  oktober 2015 is de nieuwe Nationale Annex voor de bedekte teelten (kasteelt) van kracht. Dit is de lijst met gewassen waarvoor geen ontheffing mogelijk is voor het gebruik van gangbaar zaad. De expertgroep bekijkt elk jaar op basis van het aanbod voor welke gewassen het aanbod aan biologisch zaad voldoende is voor plaatsing op de Annex. De expertgroep adviseert het ministerie van Economische Zaken en die stelt de Annex uiteindelijk vast. De leden van de expertgroep uit de primaire sector worden door het Biohuis voorgedragen. Kijk voor meer informatie en het actuele aanbod op www.biodatabase.nl. Maaike Raaijmakers van Bionext is hiervoor  de contactpersoon voor Biohuis leden (foto).