Nieuws

2 oktober 2023

Vanggewas na biologische mais kan tot 31 oktober

In het Besluit Meststoffen staat voor biologische mais een uiterste datum van 31 oktober genoemd voor de inzaai van vanggewassen, in plaats van 1 oktober.
Dit heeft o.a. te maken met de mechanische onkruidbestrijding die voor en na de teelt van mais moet plaatsvinden.
Deze regel is indertijd aangepast op verzoek van Biohuis en haar dragende organisaties en is nog steeds geldig.