Nieuws

2 oktober 2023

50 miljoen voor biologische markt

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan dat er 50 miljoen in de begroting is gereserveerd voor de ontwikkeling van de biologische markt. In totaal is 175 miljoen euro beschikbaar om de transitie in de landbouw te stimuleren. Minister Adema geeft aan dat de afspraken uit het concept-landbouwakkoord hierbij meegenomen zijn.  De 50 miljoen is volgens Biohuis cruciaal om biologische ondernemers in de huidige markt te ondersteunen en om verdere groei te stimuleren. Deze toekenning is mede te danken aan de inzet van de biologische sector bij het Landbouwakkoord. In die gesprekken hebben we voortdurend gehamerd op de noodzaak van een grotere marktvraag voor biologische producten. Met het geld wordt o.a. onder regie van de overheid een strategie opgesteld per afzetkanaal  – zoals retail, out of home, speciaal zaken en internationale markt. Daarnaast kunnen voorstellen worden ingediend voor consumentencampagnes, BioRegio’s, Nationale Bioweken, ambassadeurs en ketenregisseurs in de diverse biologische ketens.

Dit vraagt om veel input vanuit onze sector. De werkgroep markt van Biohuis is hier dan ook volop mee bezig.