Nieuws

11 september 2020

Van Boer tot Bord

Voor de zomer publiceerde de Europese Commissie haar ‘Farm to Fork’ strategie voor duurzame landbouw en voeding. In het Nederlands: ‘Van Boer tot Bord’.  Het doel van 25% biologisch areaal in 2030 vinden we fantastisch, maar het moet wel goed aangepakt worden. Zonder voldoende markt voor bio lukt het niet.  Bionext ontwikkelt in samenspraak met Biohuis en de twee andere biologische ketenpartijen voorstellen hoe dit doel voor Nederland te bereiken is. Hierover gaat u binnenkort meer horen.  Ook zal de Europese Commissie binnenkort een publieksconsultatie starten over de uitwerking van de strategie.  De ‘Van Boer tot Bord’ strategie kunt u hier lezen in het Nederlands.

 

Kamerbrief nieuw mestbeleid

Heel recent kwam minister Schouten met de contouren van een nieuw mestbeleid, na een paar jaar van discussie  en diverse ‘stakeholderbijeenkomsten’.  Biohuis en haar aangesloten organisaties hebben daar geregeld inbreng gegeven. De brief aan de Tweede Kamer heeft een zeer algemeen karakter en roept veel vragen op. De voorgestelde grootschalige mestverwerking is in strijd met de biologische principes. Het streven naar meer grondgebondenheid kunnen we als biologische sector alleen maar onderstrepen. Maar daar zitten mogelijk addertjes onder het gras voor de biologische veehouders die hun mest nu op biogrond van collega’s afzetten. Biohuis volgt dit actief en kritisch. De Kamerbrief nieuw mestbeleid vindt u hier.