Nieuws

23 juni 2020

Remkes en bio: de olifant in de kamer

Biohuis heeft gereageerd op het recent uitgebrachte advies van de Commissie Remkes over de stikstofproblematiek. Het advies bevat veel nuttige informatie en zinvolle aanbevelingen, maar ook suggesties die we niet kunnen onderschrijven.

Het is positief dat de Commissie Remkes (het Adviescollege Stikstofproblematiek) benadrukt dat het om de hele stikstofkringloop gaat, en adviseert dat de landbouw moet verduurzamen.
Iedereen die iets van biologische landbouw weet, zal bij veel passages in het rapport meteen denken aan biologische bedrijven.
Maar het verbijsterende is: de biologische landbouw wordt niet één keer genoemd! Ondanks de uitgebreide inbreng die we vanuit Biohuis zowel mondeling als schriftelijk hebben gegeven.
De biologische landbouw is in dit rapport duidelijk de spreekwoordelijke ‘elephant in the room’. Het is onbegrijpelijk dat de enige vorm van duurzame landbouw die wettelijk is vastgelegd en geborgd, in dit rapport niet als één van de mogelijke instrumenten wordt besproken. Onze reactie is naar de Tweede Kamer gestuurd en is hier te lezen. 

 

Consultatie mestbeleid – Nitraatrichtlijn

Biohuis heeft commentaar ingediend op een aantal voorgestelde wijzigingen in de regels rondom bemesting.
Want helaas waren er weer regels bedacht die in de biologische praktijk niet werken. Het betreft met name maïsteelt en ruggenteelten.
Lees hier ons commentaar