Nieuws

7 februari 2018

Vacature bestuurslid Biohuis

Het Biohuis zoekt een nieuw bestuurslid als aanvulling op het nu vijf koppige bestuur.
Daarbij streven we naar mensen uit verschillende sectoren en regio’s, met een evenwicht tussen plantaardige en dierlijke sectoren. Maar de bestuursleden zijn nadrukkelijk geen sector of regio vertegenwoordiger. Zij moeten het totale biologische belang behartigen en oog hebben voor alle sectoren uit de biologische land- en tuinbouw. We nodigen ook jonge ondernemers uit om te reageren. Bekijk hier de beschrijving en procedure voor de Vacature bestuurslid Biohuis feb 2018.

 

Actieprogramma Nitraat aangepast

Samen met diverse Bioraadsleden had Biohuis commentaar geleverd op het concept actieprogramma nitraatrichtlijn. Op een aantal punten zijn onze voorstellen overgenomen. Zo wordt rijenbemesting in mais voor biologische teler niet verplicht. Ook het verplichte vanggewas na snijmais vervalt voor bio, als er in oktober een volggewas wordt gezaaid. Het opwerpen van drempels of geulen tegen afspoeling bij ruggenteelt op klei of lössgrond wil men wel verplichten per 2021, ondanks ons bezwaar dat dergelijke constructies sneuvelen bij mechanische onkruidbestrijding. Lees hier onze reactie op het ontwerp 6e Actieprogramma  en hier het definitieve Actieprogramma.