Nieuws

16 maart 2018

Inputlijst Skal nu verplicht

Eerder schreven we over in de Biohuis Nieuwsbrief over de inputlijst van Skal en we vroegen onze leden naar ervaringen met de lijst. We kregen reacties en vragen over sporenelementen, en over enkelvoudige stoffen die niet op de inputlijst staan. Momenteel ontbreken veel bekende producten met sporenelementen op de Nederlandse (Skal) inputlijst. Soms staan ze wel op de Europese lijst van FiBL, maar helaas accepteert Skal dat niet. Dat komt door een verschillende interpretatie van de EU regels, met name als het gaat om andere toegevoegde stoffen. Want veel producten die onder merknamen (fantasienamen) verkocht worden, bevatten meer stoffen dan bijvoorbeeld het ijzer of zink dat uw gewas nodig heeft. Die extra stoffen worden lang niet altijd door de leverancier vermeld. Vanuit Biohuis vinden we het ongewenst dat er zulke grote verschillen in interpretatie zijn.

De inputlijst is in zoverre niet verplicht, dat het mogelijk blijft om inputs te gebruiken waarvan u zelf kunt aantonen dat ze in de Europese verordening vermeld staan. Bijvoorbeeld als u een puur sporenelement – dus zonder toegevoegde stoffen – gebruikt. De complete pure samenstelling met de echte naam van de stof moet dan wel vermeld zijn op de verpakking of op een verklaring van de leverancier. Dat geldt ook voor stoffen zoals kalk, gips en vinasse: deze staan op bijlage II van de verordening, die daarbij soms aanvullende eisen stelt, zoals natuurlijke herkomst. Als dergelijke producten niet op de inputlijst staan, dan moet u aan Skal kunnen bewijzen dat het echt alleen die stoffen uit de verordening zijn.
Voor samengestelde producten is dit bijna niet te doen voor een individuele teler. Dring er daarom bij uw leverancier op aan dat deze producten bij FiBL worden ingediend, voor plaatsing op de Skal inputlijst. Zie ook de Skal website.