Nieuws

20 oktober 2020

Uitzondering voor bio bij maïs en ruggenteelt

Voor de teelt van maïs en de teelt op ruggen gaan extra voorschriften gelden vanwege het nitraatbeleid. Maar deze voorschriften zitten in de weg bij de biologische praktijk en zijn daar niet zinvol.  Dankzij de Biohuis inbreng in de consultatie en later in de vragen van Kamerleden aan de minister, is het gelukt om een uitzondering voor biologische bedrijven te krijgen.
Diverse fracties stelden hier  vragen over.  Voor dergelijke Biohuis inbreng is de inzet van actieve bestuurders van onze aangesloten verenigingen onmisbaar!

Brandbrief stikstof

Het overleg van goedwillende boerenorganisaties met LNV verloopt niet goed. Biohuis heeft daarom met meerdere landbouwbelangenbehartigers, waaronder LTO en NAJK, een brandbrief over het stikstofbeleid aan LNV gestuurd. De brief stelt dat op verschillende thema’s oplossingen eerder verder weg raken dan dichterbij komen, met grote risico’s voor de toekomst van de agrarische familiebedrijven. Zo zitten bedrijven die netjes een melding hebben gedaan, de zogenaamde PAS-melders, in grote onzekerheid,  ontbreekt een systeem om stikstofreductie te monitoren, en dreigt gebiedsgericht beleid rondom bedreigde natuurgebieden te mislukken. Lees hier de brandbrief over het stikstofbeleid.