Nieuws

30 oktober 2020

Kamerbrief mestbeleid negeert de kringloop

Biohuis en Bionext reageren op brief Schouten

 

Op 4 november spreekt de Tweede Kamer over de voorstellen voor een toekomstig mestbeleid, gedaan door minister Schouten. De Kamer vroeg ons om een reactie.

Minister Schouten schreef  in haar brief dat de Nederlandse veestapel een overschot aan nutriënten produceert, die leiden tot vervuiling van grondwater en oppervlaktewater.
Verplichte mestverwerking zou een belangrijke pijler van het beleid moeten worden.

Volgens Biohuis en Bionext is het goed dat de minister wil streven naar meer grondgebonden bedrijven.  Maar tegelijk laat de minister het fundamentele punt buiten beschouwing dat de problemen met name veroorzaakt worden door te grote instroom van nutriënten in het hele landbouwsysteem. Daarom moet er volgens ons gestuurd worden op de hele stikstofkringloop, waarbij de mest zoveel mogelijk weer benut wordt voor het telen van voedsel en veevoer. Dus: beperk het gebruik van kunstmest en breng voerproductie en mestproductie weer dichter bij elkaar.
De biologische regelgeving stuurt hier al op doordat kunstmest niet is toegestaan en grondgebondenheid door uitruil tussen veehouderij en akkerbouw is verankerd. Dierlijke mest moet, net als nu in de biologische landbouw, weer een gewild product worden. Grootschalige verplichte mestverwerking is maatschappelijk ongewenst en zal het probleem met fraude van gangbare mest niet oplossen. De biologische landbouw moet hier in elk geval van gevrijwaard blijven.

Lees onze uitgebreide reactie hier.