Nieuws

22 juli 2016

Ontheffing meststoffen aanvragen verregende akkers

De landbouw heeft te kampen met problemen als gevolg van de extreme regenval in mei en juni. Gewassen lopen achter in groei, verrotten door het vele water, of worden geïnfecteerd met schimmels en ziektes. Ook extreme buien met hagel hebben veel gewassen beschadigd. En belangrijk, de beschikbare stikstof is afgenomen door afspoeling, zodat de plant het erg moeilijk heeft om zich te herstellen van de klappen die hij ondergaan heeft.

Om in oogstjaar 2016 deze (achterstallige) teelten te helpen, is het voor telers in een aantal situaties noodzakelijk om de hoeveelheid B-meststoffen te verhogen om de gewassen weer goed op gang te brengen. Bemesten met onbehandelde dierlijke mest zal vanwege de GlobalGAP eisen in het algemeen niet mogelijk zijn.

Biohuis en Bionext hebben Skal daarom gevraagd om voor 2016 de eis van minimaal 65% A-meststoffen soepeler te mogen toepassen.

Het oorspronkelijke verzoek was om over de jaren 2016 en 2017 te mogen middelen tot de minimaal 65%. Skal heeft vervolgens gekozen voor een andere regeling, namelijk met individueel aan te vragen ontheffingen.

 

Skal heeft de volgende regeling gepubliceerd: 

  1. Een bedrijf mag alleen afwijken van de voor 2016 vastgestelde 65% A-meststoffen als hij hiervoor een geldige ontheffing heeft. Ontheffingen achteraf regelen is niet mogelijk.
  2. Het bedrijf moet aantonen dat het oorspronkelijke bemestingsplan 2016 voldoet aan de vastgestelde norm van 65% A-meststoffen. De meststoffen die aanvullend op dit oorspronkelijke bemestingsplan worden gebruikt, mogen B-meststoffen zijn.
  3. C-meststoffen zijn niet toegestaan.
  4. Een eventuele openstaande afwijking op dit inspectieonderdeel kan een bedrijf dat ontheffing heeft gekregen, niet sluiten in 2016. Skal zal dit inspectieonderdeel in 2017 herbeoordelen.
  5. De ontheffingsaanvraag loopt via het klantgebied van Skal en kan alleen digitaal aangevraagd worden.

Bijlagen bij de aanvraag stuurt het bedrijf per mail naar landbouw@skal.nl met verwijzing naar het ingediende ontheffingsverzoek. Skal zal deze tijdelijke verruiming van het meststoffenbeleid ook op haar website publiceren.