Nieuws

11 april 2023

NOS nieuws – ‘Stikstofonzekerheid remt verduurzaming bij boeren’

Afgelopen weekend stond een artikel over verduurzaming van boeren prominent op de website van de NOS. Biohuis voorzitter Pipie Smits van Oyen heeft input geleverd namens Biohuis. Onze voorzitter geeft aan dat boeren moeilijkheden ervaren bij het omschakelen naar duurzame landbouw. Mede vanwege gebrek aan vraag naar biologische producten en onzekerheden over de toekomst durven boeren de stap niet te zetten. Bovendien krijgen ze de financiering niet rond omdat banken huiverig zijn. Terwijl omschakelen naar biologische landbouw ook een kans biedt om de stikstofimpasse te doorbreken.

NOS journaal: item horend bij artikel. Terugkijken 3:14 min.