Nieuws

16 februari 2019

Nieuw project van start

Risico’s van inputs

In oktober 2017 was er een speciale Biohuis ledenvergadering met als thema ‘risico’s van inputs’. Vervolgens is er bij het Ministerie LNV subsidie aangevraagd en verkregen voor het project ‘risico’s van inputs’. Het gaat om de toevoer van ongewenste stoffen en middelen in de biologische keten, al of niet bewust. Inmiddels is het project gestart, waarbij medewerkers van onze ketenorganisatie Bionext het project trekken, in overleg met Biohuis. Diverse mensen uit de sector zullen geraadpleegd worden met vragen als: Welke inputs in onze sector ziet u als risicovol? Welke oplossingen en acties zijn mogelijk en noodzakelijk om die risico’s te beperken? Het project heeft een beperkt budget voor het laten analyseren van monsters. Heeft u tips over bepaalde inputs of risico’s die volgens u bekeken moeten worden, stuur dan een email naar info (at) biohuis.nl.


Jaaroverzicht Biohuis

Meer weten over de activiteiten en projecten van Biohuis? Lees dan het beknopte  Jaarverslag Biohuis 2018.