Nieuws

6 december 2023

Gouden GLB-premie biologisch dreigt klatergoud te worden

Minister LNV kort GLB-premie vanwege hoger dan verwacht aantal inschrijvingen

Voor biologische boeren pakken de GLB-subsidies om te verduurzamen ruim 25% lager uit dan eerder voorgespiegeld door de RVO. De biologische sector vindt het onbegrijpelijk dat de Minister ervoor kiest te korten op de premies voor activiteiten in het kader van biodiversiteit, waterkwaliteit en het klimaat. ‘Boeren moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid. Met deze korting worden boeren die het hardst op weg zijn om bij te dragen aan oplossingen in absolute zin het meest gekort’, aldus Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis.

De voorlopige tarieven van subsidies 2023 uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn vrijdag 1 december door de Rijksdienst voor ondernemen (RVO) bekend gemaakt in de Staatscourant. Vanwege grote animo heeft de Minister van Landbouw ervoor gekozen de bedragen van zowel de basispremie als de eco-regelingen evenredig te verdelen over de verschillende hoogtes van de eco-regeling. Dit kost biologische boeren duizenden euro’s.

Inschattingsfout ministerie
Boeren werd bij de gecombineerde opgave van dit jaar veel hogere bedragen voorgerekend: een basispremie van € 220 per hectare en een gouden eco-regeling van € 200 per hectare. Daarbij zou voor de eerste 40 hectare van het bedrijf nog € 54 per hectare komen. In totaal dus een bedrag van € 474 per hectare voor de eerste 40 hectare. De tarieven vallen nu een stuk lager uit (zie tabel). Voor biologische boeren vertaalt de inschattingsfout van de Minister zich in een korting van 27%.

Subsidie Voorgerekend
(€ per ha)
Werkelijk voorlopig tarief
(€ per ha)
Korting
Basispremie 220 150 32%
Brons 60 44 27%
Zilver 100 74 26%
Goud 200 148 26%
Plusje eerste 40 ha 54 46 15%
Totaal voor bio 474 344 27%

Belofte

Smits van Oyen: ‘De GLB-subsidie met automatisch goud voor biologische boeren is vrijwel de enige manier waarop onze overheid biologische boeren steunt. Door de gouden premie fors te verlagen ondermijnt de Minister ook zijn eigen streefdoel te groeien van 4% naar 15% biologisch areaal in 2030.’ Laurens Nuijten, manager belangenbehartiging van Bionext vult aan: ‘De biologische sector heeft een overheid nodig die naast ons staat en beloftes nakomt. Landen om ons heen steunen biologische boeren al jaren. Wij pleiten dan ook dringend voor een aanvulling van de tekorten uit de onderbesteding van de Rijksbegroting en een versnelde inzet van budgetten die het ministerie gereserveerd heeft voor de marktontwikkeling van biologische landbouw en voeding.’