Nieuws

19 december 2023

Biologisch als koploper in kringloop

Op 7 december was het slotsymposium van het project ‘Koplopers in Kringlooplandbouw’. Dit project van Bionext en Biohuis had als doel om de kringloop in de biologische landbouw verder te sluiten en nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Drie jaar lang zijn er binnen de thema’s strooisel, mest en veevoer pilots uitgevoerd met biologische ondernemers die vooroplopen in o.a.: Miscanthus als strooisel, Stikstof efficiëntie, krachtvoerteelt in samenwerking. Het project werd gefinancierd door het ministerie van LNV.

Tijdens de slotbijeenkomst werd het plan van de sector gepresenteerd: meer biologische mest, meer gebruik van niet-gangbaar strooisel en meer regionaal veevoer. Inge Lardinois van het ministerie van LNV nam vol belangstelling het plan in ontvangst: ‘Fantastisch dat de biologische sector stappen wil blijven zetten om hun koplopersrol te blijven vervullen.’

Aan de hand van de pilots werd duidelijk welke mogelijkheden er zijn voor zelf strooisel of veevoer telen en efficiënter bemesten. Op basis van de projectresultaten lijken de ambities uit het sectorplan haalbaar.

In een fraai geïllustreerd magazine zijn alle geleerde lessen uit de pilots verzameld. Download hier het magazine.  Het sectorplan is hier te downloaden