Nieuws

19 december 2015

GlobalGAP draait mestregels terug

GlobalGAP versie 5 bevatte nieuwe mestregels waardoor het gebruik van onbewerkte dierlijke mest in veel teelten in 2016 vrijwel onmogelijk leek te worden. Biohuis en LTO hebben zich de afgelopen weken ingezet om dat onheil af te wenden. Op 17 december maakte het GlobalGAP bestuur bekend dat in de meeste gevallen toch de oude regels blijven gelden.  Hans Huijbers, lid van het bestuur van LTO Nederland en portefeuillehouder Verduurzaming: “LTO Nederland is, samen met Biohuis en ketenpartijen, meteen de discussie aangegaan met Global GAP. Dat is nog niet zo eenvoudig bij een organisatie die wereldwijd supermarkten vertegenwoordigt. Maar gelukkig is er resultaat geboekt.”

Global GAP adviseert telers wel om ‘een bedrijfsspecifieke risicoanalyse’ te laten uitvoeren. Maria Buitenkamp, Biohuisbestuurslid: “We wachten nog op een verdere toelichting op dit nieuwe besluit van Global GAP. Die zullen we goed bestuderen. Ook moet duidelijker worden over welke risico’s we het nu eigenlijk hebben en hoe die dan te beperken zijn.”

Lees het originele GlobalGAP bericht hier (Engelse tekst).