Nieuws

4 januari 2016

Biohuis ALV in Zwolle op 20 januari

Het Biohuis nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, op woensdag 20 januari 2016 in de IJsselhallen te Zwolle, voorafgaand aan de Biobeurs.
 
AGENDA
10.00 Inloop en koffie/thee
10.30 Opening
Ø  Verslag vorige ALV
Ø  Jaarverslag: Terugblik op de activiteiten van 2015
Ø  Financieel verslag 2015; kascontrole commissie
Ø  Beleidsplan 2016
Ø  Begroting 2016
Ø  Aftredende en herkiesbare bestuursleden
Ø  Voorstel nieuw bestuurslid
Ø  Voorstel voor regeling ‘Vrienden van het Biohuis’
Ø  Rondvraag
11.45 Sluiting besloten gedeelte
12.00 Openbaar deel: Felix Prinz zu Löwenstein van Naturland over Faire prijzen
13.00 Afsluiting en gezamenlijke lunch in het restaurant (op eigen kosten)
Felix Prinz zu Löwenstein
Felix Prinz zu Löwenstein is een boegbeeld van de Duitse bioboeren en heeft bij vereniging Naturland al langer ervaring met ‘faire prijzen’ in de biologische sector. Niet alleen in Duitsland; hij is ook internationaal gericht, in het bijzonder op Europa. Voor zijn inzet ontving hij onlangs een onderscheiding van de Duitse President.
Aanmelden
Als u Biohuis lid bent, kunt zich I.v.m. de catering uiterlijk 15 januari 2016 per e-mail aanmelden op info (at) biohuis.org. Aanmelden doet u met “aanmelding ALV” in de titel en de vermelding van uw naam en de sectororganisatie waar u lid van bent (zie dragende organisaties). Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken.
Bent u nog geen lid van het Biohuis, maar wilt u dat wel worden? Dan bent u ook welkom, vermeld dit dan bij uw aanmelding.