Nieuws

10 november 2015

Global Gap draaft door

Teeltbedrijven die aan supermarkten willen leveren, moeten zich laten certificeren voor Global Gap. Afgelopen week maakte Global Gap de nieuwe eisen voor 2016 bekend. Hierbij meldde men dat op termijn geen onbewerkte dierlijke mest meer zal worden toegestaan. In de 2016 versie van Global Gap zou het gebruik van onbewerkte dierlijke mest al sterk worden beperkt, met als gevolg dat deze in bepaalde gewassen minimaal een half jaar voor de oogst moet zijn toegediend. Dit alles vanwege de angst voor besmetting van voedsel met bacteriën, die door bewerking onschadelijk gemaakt zouden moeten worden. Op dit moment zijn we vanuit Biohuis in nauwe samenwerking met LTO bezig om de interpretatie en de probleemgevallen goed in kaart te krijgen. We voeren overleg met diverse partijen die bij GlobalGap betrokken zijn. En zo willen we zorgen dat Global Gap werkbare eisen stelt, waarbij zowel voedselveiligheid als het gebruik van onbewerkte dierlijke mest gewaarborgd kunnen worden.
 

 

Volgende stappen in nieuwe bio regelgeving

Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken over de voorstellen voor nieuwe biologische regelgeving.  Biohuis bestuurslid Kees van Zelderen is positief over de inbreng van het Europees Parlement: “Het parlement komt met verbetervoorstellen die dichter bij de wens liggen van onze sector.  Bijvoorbeeld  als het gaat om de omstreden afkeuringseis van een product bij een besmetting met een pesticide. Ook is er steun voor de aanpak zoals we die kennen in Nederland als het gaat om biologisch uitgangsmateriaal, om de zaadveredeling verder te stimuleren . Ik verwacht dat de drie partijen  –  Parlement, Commissie en lidstaten – er nu snel uitkomen. “