Nieuws

3 juli 2013

EU landbouwbesluit redelijk positief voor biologisch

Voorzitter Biohuis ziet kansen

Er is nu een definitief akkoord voer het toekomstige Europese landbouwbeleid. Kees van Zelderen, voorzitter Biohuis: “De belangrijkste zaken waar wij voor de biologische sector op ingezet hebben zijn gelukkig gerealiseerd. Ik ben blij met de erkenning van biologische landbouw binnen pijler 1, dat is voor ons biologische boeren van grootste belang. Verder komen vanuit pijler 2 middelen beschikbaar voor zaken die ons ook goed passen, dat zijn 1) Marktondersteuning en promotie 2) Kennisverspreiding en 3) Producenten- en Interbranche-organisaties. De middelen voor kennisverspreiding kunnen worden ingezet voor het oprichten van bedrijfsnetwerken.

Het Biohuis ziet bedrijfsnetwerken als een hele mooie methode om onderling én met specialisten kennis uit te wisselen. De middelen voor producentenorganisaties zijn van belang voor de  sectorverenigingen in het Biohuis. Zij kunnen zaken opbouwen en initiatieven nemen met steun vanuit de EU. De middelen voor interbranche-organisaties zouden het Biohuis en Bionext financieel kunnen helpen. Het nieuwe akkoord zal in 2015 volop in werking zijn, 2014 is een overgangsjaar omdat het besluit relatief laat genomen is. Een minpuntje van de nieuwe regeling is wel dat mensen die nu nog geen rechten hebben opgebouwd voor een hectarepremie uit de GLB, lang moeten wachten.”

Lees deze en meer berichten in onze Nieuwsbrief 1 juli 13