Nieuws

4 mei 2017

Biologische bedrijven winnen kort geding

 

Fosfaatreductieplan 2017 buiten werking voor deel bedrijven

 

Vandaag deed de rechter uitspraak in een kort geding dat De Natuurweide en Netwerk Grondig namens grondgebonden en biologische melkveehouders hadden aangespannen tegen het fosfaatreductieplan. De rechter oordeelt dat boeren die investeringen hebben gedaan voor 2 juli 2015, en die passen binnen het beleid van grondgebonden landbouw dat de overheid nastreeft, de opgelegde reductie van hun veestapel niet hadden kunnen voorzien. De rechter spreekt van een onevenredige last die de Regeling aan de eisers heeft opgelegd – en daarom is de regeling voor hen niet bindend.

De voorzitter van De Natuurweide, Teunis Jacob Slob, is blij. “Dit is natuurlijk heel goed nieuws. Biologische melkveehouders, die uitgebreid hebben om in te spelen op de vraag naar biologische melk, werden onevenredig zwaar gestraft met het huidige fosfaatbeleid. Zij dragen niet bij aan het fosfaatprobleem, maar moeten van de overheid wel bijdragen aan de oplossing van het overschot. Natuurweide gaat er van uit dat deze grens en de opgelegde en geplande boetes met deze uitspraak komen te vervallen.  De staatssecretaris moet dit beleid nu aanpassen en hierbij rekening houden met de expliciete uitspraak van de rechter dat biologische boeren extra nadeel hebben van de regeling.”

De biologische melkveehouders vinden het onrechtvaardig dat zij ook moeten boeten om de derogatie voor gangbare boeren veilig te stellen. Natuurweide en Biohuis hebben dit voortdurend op allerlei manieren onder de aandacht van de politiek gebracht. Toch stoomde Van Dam door. Maar gelukkig geeft nu ook de rechtbank aan dat de fosfaatreductieregeling bedoeld is voor een probleem waar biologische boeren feitelijk niet aan hebben bijdragen, omdat zij zich altijd al aan de Europese normen van de nitraatrichtlijn (dus zonder derogatie) hebben moeten houden. 

Biologische melkveehouders die voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen waren aangegaan en gedwongen werden om veel vee af te storen, worden door deze uitspraak gesteund. In principe kunnen zij zich nu beroepen op de vandaag gedane uitspraak en is de reductieregeling ook voor hen niet bindend. Hoe dat precies moet, zal later door de advocaten van Natuurweide worden aangegeven. Dat geldt ook voor hoe de uitspraak uitgelegd moet worden voor andere biologische melkveehouders. 

Van Dam zal nu ook snel moeten aangeven hoe hij de uitspraak van de rechtbank in het beleid gaat verwerken. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.