Nieuws

4 maart 2022

Biologische akkerbouwers sturen open brief over conserven prijzen

Signalen dat industrie gestegen kosten niet wil betalen

De biologische akkerbouwers, verenigd in Bioplant en ondersteund door Biohuis, roepen in een open brief de conservenindustrie op om in de contractprijzen voor het nieuwe seizoen rekening te houden met de gestegen kosten van de telers.

Op dit moment worden nieuwe prijsafspraken gemaakt, waarbij de signalen zijn dat de conservenindustrie de contractprijzen niet wil verhogen. Naast de algemene inflatie heeft de biologische landbouw te maken met hogere arbeidskosten door krapte op de arbeidsmarkt en hogere energiekosten. De teeltkosten zijn daardoor enorm gestegen.

Het biologische landbouwsysteem moet volgens het Europese beleid een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame landbouw, met een doel van 25% biologisch areaal in2030. Biologische akkerbouwers willen deze rol graag spelen. Daarbij is de conserventeelt essentieel in hun vruchtwisselingschema’s. Denk aan erwten, bonen, spinazie of suikermais.
Maar op dit moment neemt  het aantal omschakelende akkerbouwers af, mede omdat het verdienmodel door tegenvallende prijzen wordt aangetast.

De akkerbouwers roepen ketenpartijen, consumenten, telers en de overheid op om dit moment aan te grijpen om duurzame afspraken te maken voor de biologisch teelt en een goede prijsstelling. Lees hier de open brief  over conserventeelt.