Nieuws

18 februari 2022

Aandacht voor bio in GLB

In 2023 wordt het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van kracht. Het nieuwe GLB richt zich op het ondersteunen van boeren die er voor kiezen verder te verduurzamen.
Bionext en Biohuis voeren daarom momenteel een pilot uit, om te onderzoeken wat het nieuwe GLB betekent voor biologische boeren en tuinders.
Daarnaast ligt nog niet alles vast voor het nieuwe GLB. Samen met uw inbreng willen we via lobby sturen op een GLB die aansluit bij de biologische praktijk.
In het voorjaar zullen bijeenkomsten georganiseerd worden om hierover verder door te praten.
Houd ook onze GLB pagina in de gaten.