Nieuws

4 oktober 2017

31 oktober ALV Biohuis

Op 31 oktober a.s. is er vanaf 15.00 uur in Bunschoten een extra ALV voor Biohuis leden. Zoals u wellicht weet, waren er twee vacatures voor het Biohuis bestuur, waaronder een nieuwe voorzitter. Omdat het bestuur graag snel op volle sterkte wil zijn, wordt voor de bestuursverkiezing een extra ALV gehouden. Het Biohuis heeft ca 700 leden: alleen Skal gecertificeerde land- en tuinbouwers kunnen lid zijn. Veel bioboeren en tuinders zijn lid van een sectororganisatie (bijv. melkveehouders of akkerbouwers). Vijftien van zulke sectororganisaties zijn aangesloten bij Biohuis.  Hier vindt u ze. Zij bespreken gemeenschappelijke kwesties en acties. Op de komende ALV kunnen leden over nieuwe bestuursleden stemmen en bespreken we  het onderwerp Risico’s van inputs & middelengebruik. Het gaat zowel om producten voor gewassen, als om producten voor dieren.  De leden ontvangen een uitnodiging per post. Klik hier voor de agenda.

Meer weten over Biohuis lidmaatschap? Klik hier.