Nieuwsarchief december, 2018


31 december 2018

Boer helpt boer met fosfaat

Diverse biologische melkveehouders hebben aangeboden om tegen schappelijke voorwaarden fosfaatrechten beschikbaar te stellen aan collega bedrijven in de knel. Overweegt u ook zoiets?  Neem dan zo snel mogelijk contact op met melkveehouder Arie van den Berg. Hij bekijkt met De Natuurweide en een accountant welke constructies mogelijk zijn en kan bemiddelen bij het vinden van een bedrijf. De keuze voor een bedrijf ligt bij degene die fosfaatrechten over heeft. Het gaat om hulp aan bedrijven die bij Natuurweide en Biohuis gemeld hebben dat de voortzetting van  hun bedrijf in gevaar is. Meer weten? Mail Arie via hoeveackerdijk(at)hetnet.nl

 

5 december 2018

Inzamelingsactie Red de Bioboer

Geven gaat simpel via Ideal

De Natuurweide, de vereniging van biologische melkveehouders, roept iedereen op om geld te geven via de website www.reddebioboer.nl

Het geld is enerzijds bedoeld voor individuele boeren die er door de fosfaatwet onderdoor dreigen te gaan, en anderzijds voor meer politieke en maatschappelijke lobby acties. Doneren op de site gaat snel en simpel via Ideal – alle beetjes helpen!

4 december 2018

Nieuwe EU regelgeving: Bionext zit er bovenop

Op dit moment worden allerlei details in de nieuwe Europese biologische verordening uitgewerkt. Juist die details zijn voor de boerenpraktijk van groot belang. Het vervelende is dat dit in een razend tempo gebeurt: vaak moeten de lidstaten binnen een of twee dagen reageren op een tekstvoorstel uit Brussel. Deze dagen staan technische onderwerpen voor de varkenshouderij en de pluimveehouderij op de agenda. Door goed samenspel tussen de betrokken sectorvertegenwoordigers van Bionext en het ministerie, kan de sector goed voor de Nederlandse belangen opkomen. Andere sectoren komen hierna aan de beurt. Dit gaat via de ketengroepen van Bionext, waarin de biologische verenigingen uit Biohuis hun inbreng leveren. Via uw contributie aan Biohuis maakt u dit belangrijke werk van Bionext mogelijk.

Vragen? Mail ons of uw sectorvereniging.