Nieuws

31 december 2018

Boer helpt boer met fosfaat

Diverse biologische melkveehouders hebben aangeboden om tegen schappelijke voorwaarden fosfaatrechten beschikbaar te stellen aan collega bedrijven in de knel. Overweegt u ook zoiets?  Neem dan zo snel mogelijk contact op met melkveehouder Arie van den Berg. Hij bekijkt met De Natuurweide en een accountant welke constructies mogelijk zijn en kan bemiddelen bij het vinden van een bedrijf. De keuze voor een bedrijf ligt bij degene die fosfaatrechten over heeft. Het gaat om hulp aan bedrijven die bij Natuurweide en Biohuis gemeld hebben dat de voortzetting van  hun bedrijf in gevaar is. Meer weten? Mail Arie via hoeveackerdijk(at)hetnet.nl