Nieuws

4 december 2018

Nieuwe EU regelgeving: Bionext zit er bovenop

Op dit moment worden allerlei details in de nieuwe Europese biologische verordening uitgewerkt. Juist die details zijn voor de boerenpraktijk van groot belang. Het vervelende is dat dit in een razend tempo gebeurt: vaak moeten de lidstaten binnen een of twee dagen reageren op een tekstvoorstel uit Brussel. Deze dagen staan technische onderwerpen voor de varkenshouderij en de pluimveehouderij op de agenda. Door goed samenspel tussen de betrokken sectorvertegenwoordigers van Bionext en het ministerie, kan de sector goed voor de Nederlandse belangen opkomen. Andere sectoren komen hierna aan de beurt. Dit gaat via de ketengroepen van Bionext, waarin de biologische verenigingen uit Biohuis hun inbreng leveren. Via uw contributie aan Biohuis maakt u dit belangrijke werk van Bionext mogelijk.

Vragen? Mail ons of uw sectorvereniging.