Nieuwsarchief mei, 2017


30 mei 2017

Biologische Velddag 2017

Woensdag 21 juni 14:00 – 19:00

De Biologische Velddag op de Broekemahoeve  in Lelystad groeit uit van een kleine bijeenkomst tot een echte beurs, waar ook genoeg machines te vinden zijn. Op basis van alle positieve reacties en nieuwe ideeën van  standhouders van de afgelopen jaren heeft de organisatie voor 2017 een inspirerend programma gemaakt met het thema ‘Symbiose: Bodem-Boer-Business. De Biologische Velddag is bedoeld voor biologische én gangbare telers, onderzoekers en voorlichters om kennis te maken met de laatste ontwikkelingen, resultaten, nieuwe rassen en mechanisatie.Biologische velddag 21 juni 2017

De organisatie wordt gedaan door Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Delphy, Agrifirm en het Biologisch Netwerk. Dit jaar werken de Biovelddag en Biobeurs samen om elkaar te versterken bij deze twee landelijke biologische evenementen. Indien u zich voor beide evenementen opgeeft bieden we extra samenwerkingsvoordelen: 2 Bioveldmaaltijden, 25 bezoekerskaarten Biobeurs en vroegboekkorting Biobeurs. Voorwaarden hiervoor zijn bevestiging van uw deelname vóór 1 juni 2017 via www.biologischevelddag.nl en eveneens vóór 1 juni 2017 uw deelname voor de Biobeurs via www.bio-beurs.

Nodig ook uw relaties, samenwerkingspartners, klanten, collega’s, familie en/of vrienden uit en reserveer vooraf een diner met korting voor € 19,50 via biovelddag@destrandhoeve.nl

Bezoekers zijn welkom, aanmelden specifiek voor de velddag is niet nodig. Bedrijven worden uitgenodigd samen met het organiserend team een bijdrage te leveren aan een geslaagde velddag. Deelname kan via een veldpresentatie, demonstratie of sponsoring. De locatie is Prof. Broekemahoeve, Elandweg 84, Lelystad. Alle informatie en aanmeldformulier vindt u hier .

13 mei 2017

Vervolg op kort geding

Meer melkveehouders dienen verzoek in; Van Dam in beroep

Nu de rechtbank Den Haag alle eisers (ruim 50, waaronder ook diverse biobedrijven) in zes kort geding zaken heeft vrijgesteld van de Fosfaatreductieregeling 2017, ligt de weg open voor anderen in een vergelijkbare situatie. De rechtbank had daarbij oog voor de speciale positie van biologische bedrijven. Biologische melkveehouders die ook gedupeerd worden door de Regeling en in aanmerking willen komen voor een vrijstelling, dienen zo snel mogelijk een onderbouwd verzoek aan Van Dam te sturen. Er is voor hen een voorbeeldbrief met toelichting beschikbaar bij Natuurweide en Biohuis.

Van Dam heeft op 12 mei bekend gemaakt dat hij een spoedberoep aanvraagt tegen het vonnis van de rechtbank. Dat is geen belemmering om het genoemde verzoek in te dienen. Het geeft wel aan dat er nog geen garantie is op succes. Ook daarom blijven Biohuis en Natuurweide hun argumenten onder de aandacht brengen bij de partijen in de Eerste Kamer en Tweede Kamer, die de komende week over dit onderwerp debatteren.

Procederen kost geld. Er is een speciale rekening opengesteld om de rechtsgang van de biologische melkveehouders te ondersteunen: NL49TRIO0338 5851 25 tnv De Natuurweide. Elke bijdrage is welkom!

4 mei 2017

Biologische bedrijven winnen kort geding

 

Fosfaatreductieplan 2017 buiten werking voor deel bedrijven

 

Vandaag deed de rechter uitspraak in een kort geding dat De Natuurweide en Netwerk Grondig namens grondgebonden en biologische melkveehouders hadden aangespannen tegen het fosfaatreductieplan. De rechter oordeelt dat boeren die investeringen hebben gedaan voor 2 juli 2015, en die passen binnen het beleid van grondgebonden landbouw dat de overheid nastreeft, de opgelegde reductie van hun veestapel niet hadden kunnen voorzien. De rechter spreekt van een onevenredige last die de Regeling aan de eisers heeft opgelegd – en daarom is de regeling voor hen niet bindend.

De voorzitter van De Natuurweide, Teunis Jacob Slob, is blij. “Dit is natuurlijk heel goed nieuws. Biologische melkveehouders, die uitgebreid hebben om in te spelen op de vraag naar biologische melk, werden onevenredig zwaar gestraft met het huidige fosfaatbeleid. Zij dragen niet bij aan het fosfaatprobleem, maar moeten van de overheid wel bijdragen aan de oplossing van het overschot. Natuurweide gaat er van uit dat deze grens en de opgelegde en geplande boetes met deze uitspraak komen te vervallen.  De staatssecretaris moet dit beleid nu aanpassen en hierbij rekening houden met de expliciete uitspraak van de rechter dat biologische boeren extra nadeel hebben van de regeling.”

De biologische melkveehouders vinden het onrechtvaardig dat zij ook moeten boeten om de derogatie voor gangbare boeren veilig te stellen. Natuurweide en Biohuis hebben dit voortdurend op allerlei manieren onder de aandacht van de politiek gebracht. Toch stoomde Van Dam door. Maar gelukkig geeft nu ook de rechtbank aan dat de fosfaatreductieregeling bedoeld is voor een probleem waar biologische boeren feitelijk niet aan hebben bijdragen, omdat zij zich altijd al aan de Europese normen van de nitraatrichtlijn (dus zonder derogatie) hebben moeten houden. 

Biologische melkveehouders die voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen waren aangegaan en gedwongen werden om veel vee af te storen, worden door deze uitspraak gesteund. In principe kunnen zij zich nu beroepen op de vandaag gedane uitspraak en is de reductieregeling ook voor hen niet bindend. Hoe dat precies moet, zal later door de advocaten van Natuurweide worden aangegeven. Dat geldt ook voor hoe de uitspraak uitgelegd moet worden voor andere biologische melkveehouders. 

Van Dam zal nu ook snel moeten aangeven hoe hij de uitspraak van de rechtbank in het beleid gaat verwerken. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.