Nieuws

21 december 2012

Werkgroep bemesting enthousiast gestart

Op 18 december kwam de bemestingswerkgroep van het Biohuis voor het eerst bijeen. Deze groep heeft een mooie brede samenstelling met vertegenwoordigers uit vrijwel alle sectoren, aangevuld met enkele deskundigen. Bionext ondersteunt de werkgroep met de voorbereiding en verslaglegging. Er zijn vooralsnog drie bijeenkomsten voorzien, maar diverse deelnemers stelden meteen voor om de werkgroep een permanent karakter te geven.

In een goede, constructieve sfeer werd gepraat over de knelpunten en oplossingen bij het streven naar 100% biologische meststoffen. Knelpunten zitten vooral in de beschikbaarheid en de samenstelling van biologische meststoffen. De geringe omvang van de biologische landbouw speelt daarbij ook een rol. Zo worden veel biologische reststromen van verwerkers niet apart gehouden omdat ze te klein zijn. En moet de biologische mest soms over lange afstanden vervoerd worden omdat er in de buurt geen biologische collega zit. Men was het er over eens dat een betere, langdurige samenwerking tussen de plantaardige en dierlijke sectoren in ieder geval gewenst is.

Tot slot besprak de werkgroep het streven naar het sluiten van de biologische kringloop van voer, mest en andere materialen zoals strooisel. Dit is een apart project van Bionext. Deze vraag bekeek de werkgroep in Europees en mondiaal perspectief. De transportafstand is hierbij ook één van de complicaties.

Het is de bedoeling om voor de zomer met concrete aanbevelingen aan het Biohuis te komen voor de volgende stappen in het traject naar 100% biologische meststoffen. Vervolgens komt dit aan de orde in de Bioraad en moet het Biohuis hierover een besluit nemen.  Na de zomer moet duidelijk zijn hoe de sector de volgende stap in het vergroten van het aandeel biologische mest wil zetten. Dit moet ook afgestemd worden met de controle door Skal. Per 1 januari 2014 is namelijk een volgende bindende stap voorzien. In februari gaat de werkgroep verder in op de vraagstukken rond biologische bemesting. De samenstelling van de werkgroep vindt u hier.